Kayıt Bilgileri

- Kongre sistemine gönderilen bildiriler en az iki hakeme gönderilir. Kabul edilecek olan bildiri ile ilgili nihai karar hakem çoğunluğunun görüşü de dikkate alınarak verilir. Değerlendirmeye gönderilen bildirlerde yazar(lar)ın ve hakemlerin isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur .

- Bir araştırmacı, birden fazla bildiri ile başvuru yapması durumunda sadece bir kongre kayıt ücreti ödeyecektir. (Bir kayıt ücreti ile en fazla 3 bildiri sunumu yapılabilir.)

- Kongreye gelerek katılımda bulunacak araştırmacılar kongre ücretinin tamamını yatıracaktır, kongreye gelmeden kongre hizmetlerinden (kongre kiti, katılım belgesi, vs.) yararlanmak isteyen 2., 3. ve diğer yazarlar katılım ücretinin yarısını yatırmak zorundadırlar.

- Türkiye'den katılacak araştırmacılar katılım ücretlerini  Merkez Bankası'nın o günkü  Euro kurundan hesaplayarak TL hesabına Türk Lirası olarak yatırabilirler.

* Kayıt ücretini yatırmayan araştırmacıların bildirileri kabul edilmiş olsada kongre imkanlarından yararlanamazlar. 

* Kayıt ücretleri Merkez Bankası Döviz Kuru Euro satış kuru üzerinden hesaplanmaktadır.

**** İptal ve İade koşulları 

Kongre kayıt işlemi yapıldıktan sonra, kongreye katılmama talebinin yazılı olarak kongre sekreterya e-posta adresine secretary(at)eab(dot)org(dot)tr bilgi maili atılmalı ve onay anılmalıdır.

Ücret İadesi;

* 1 Nisan 2015 tarihine kadar katılımın iptal edilmesi durumunda ücret iadesi yapılacak, bu tarih geçirildiği taktirde her hangi bir iade söz konusu olmayacaktır. 

* Kongreye katılmayan veya iptal ettirmeyen katılımcılar hak iddia edemezler.

 
Kayıt ücreti**
Akademisyen
Öğrenci*
EAB Üyesi Akademisyen

EAB Üyesi Öğrenci

Erken kayıt 

120 Euro

95 Euro

100 Euro

80 Euro

Geç kayıt

140 Euro

115 Euro

120 Euro

95 Euro

Dinleyici kayıt ücreti 170 TL dir.

 
* Öğrenci kaydı yaptıran katılımcılarımızın kongre kayıt masalarında öğrenci belgelerini ibraz etmeleri  gerekmektedir.
** Kayıt ücreti; bildiri sunumu, kongre materyalleri, kongre süresince düzenlenecek olan kokteyl ve yemekler için ödenmektedir.
 

Kongre Kayıt Ücreti için Banka Hesap Numaralarımız

 

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Çanakkale Şubesi TL hesabı:

İBAN:                TR270020600188011027940001
Banka Kodu:      206 (Turkey)
Şube Kodu:        188
Hesap No:          1102794-1

Hesap Sahibi: Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği


Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Çanakkale Şubesi EURO hesabı:

İBAN:                  TR430020600188011027940101
Banka Kodu:        206 (Turkey)
Şube Kodu :         188
Hesap No :           1102794-101
BIC (Swift) kodu:  AFKBTRISXXX

Hesap Sahibi: Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği

Banka BIC (Swift) kodları 11 haneden oluşmaktadır. Türkiye Finans'ın BIC (Swift) kodu AFKBTRISXXX'dir. İlk 8 karakterin girişini yapmak zorunludur. XXX olarak belirtilen son üç karakter otomatik olarak tamamlanmaktadır.


 
        Kongremize dinleyici olarak katılmak isteyen katılımcılarımız, katılım ücretlerini yukarıdaki TL hesap numaramıza yatırabilirler.