Poster Hazırlama Kuralları
 

I - Poster Oturumları

Posterlerin asılması: Her poster oturumuna göre sıra ile numaralandırılacaktır. Katılımcılar Poster bildirilerini belirtilen saatler içerisinde kendilerine ayrılmış olan panolarını bularak asacaklardır. Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.

Posterlerin kaldırılması: Poster oturumunun sonunda posterler katılımcılar tarafından kaldırılacaktır.Oturum bitiminde kaldırılmamış posterler görevliler tarafından kaldırılacaktır. Kongre Komitesi alınmamış posterlerden sorumlu olmayacaktır.

II - Poster Dizaynı

Poster Boyutları : 70 cm en x 90 cm boy boyutlarında ve dik olarak dizayn edilmelidir.

Başlık : Poster Adı 48 punto Times New Roman Karakterinde ve kalın
(bold) olarak yazılmalıdır (poster adının iki satırı geçmemesine özen gösteriniz).

Düzen : Amaç açıklık ve basitlik olmalıdır. Metin iki sütun halinde verilmelidir (her bir sütun 30 cm x 83 cm). İki sütun arası 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Uygun şekiller, tablolar, grafikler ve fotoğraflar kısa bir açıklama ile kullanılmalıdır. Tüm kullanılan araçlar en az 2 mt.'den okunabilmelidir.

Yazım Kuralları : Kısaltmalardan ve genel olarak kabul edilmeyen tanımlamalardan kaçınılmalıdır. Yazı tipi poster içinde birbiri ile uyumlu olmalıdır.

Kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
Yazar Ad(lar)ı 36 punto Times New Roman Karakterinde ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır.
Yazar adres(ler)i 28 punto Times New Roman Karakterinde yazılmalıdır.
Metin başlıkları 24 punto Times New Roman Karakterinde ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır.
Metin 24 punto Times New Roman Karakterinde yazılmalıdır.
Posteri tamamlamadan önce: Kendinize bunları sorunuz:

1.  Okuyucunun neyi hatırlamasını istiyorum?
2.  Vermek istediğim mesaj anlaşılır mı?
3.  Önemli noktaları vurguladım mı?
4.  Kelimeler ile görsel malzemeler arasında denge var mı?
5.  Posterin yazım tarzı anlaşılır mı?
6.  Açıklama yapmadan poster anlaşılıyor mu?