KONGRE BAŞKANLARI
Prof. Dr. Mazhar BAĞLI
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü
 
Prof. Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN
Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı
 
DÜZENLEME KURULU
Düzenleme Kurulu Başkanları
Doç. Dr. Abdülkadir UZUNÖZ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Öğr. Üyesi Dr. Necati Cerrahoglu
 Eğitim Araştırmaları Birliği
Öğr. Üyesi Dr. Martina RIEDLER
International Association of Educators

Düzenleme Kurulu Üyeleri
  Prof. Dr. Salih Zeki Genç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  Prof. Dr. Bertram BRUCE  Illinois Üniversitesi
  Prof. Dr. Francesco SIDOTI Laquila Üniversitesi 
  Prof. Dr. Ursula NEUMANN Hamburg Üniversitesi 
  Prof. Dr. Edwin KEINER Nürnberg Üniversitesi
  Prof. Dr. Davide ANTOGNAZZA Southern Switzerland Üniversitesi 
  Prof. Dr. Yang CHANGYONG Southwest China Normal Üniversitesi
  Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
  Prof. Dr. Ali MEYDAN Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
  Doç. Dr. Hakan DEDEOĞLU Hacettepe Üniversitesi
  Öğr. Üyesi Dr. Mehmet Hayri SARI Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
  Öğr. Üyesi Dr. Vedat AKTEPE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
  Öğr. Üyesi Dr. Gürkan ERGEN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  Öğr. Üyesi Dr. Enver YOLCU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  Dr. Levent ÇETİNKAYA Eğitim Araştırmaları Birliği
     
    Sekreterya
  Öğr. Üyesi Dr. Selim Soner SÜTÇÜ Başkent Üniversitesi
  Arş. Gör. Serhat GÜNDOĞDU Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
  Arş. Gör. Ahmet Galip YÜCEL Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
  Arş. Gör. Murat TEMUR Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
  Şerife AKBÖĞÜR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  Mustafa Remzi GENÇER Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  İsmail EROL Marmara Üniversitesi
  İsmail KARSANTIK Marmara Üniversitesi
  Akan Bayrakdar Gazi Üniversitesi