Değerli Eğitim Araştırmacıları;

Birliğimizce 9-11 Nisan 2020 tarihlerinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesin’de gerçekleştirilmesi planlanan 13. Eğitim Araştırmaları Kongresi, corona salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve YÖK tarafından yapılan açıklamalar ve alınan tedbirler doğrultusunda
3-6 Eylül 2020 tarihine ertelenmiştir.
 
Kongremize bildiri göndermekte gecikmiş ve başvuru yapamamış katılımcılar için bu zorunlu düzenleme nedeniyle bildiri gönderimi için son tarihi
20 Temmuz 2020 olarak belirlenmiştir.
 
Kongre Düzenleme Kurulu.
 

 
 Kongre Çalıştay Bilgileri

 Yaratıcı Okuma Temelli Yaşamı Farklılaştırma

 

Çalıştay Bilgileri: Brojür

 

 

 

Değerli Eğitim Araştırmacıları;
 
09 - 12 Nisan 2020 tarihlerinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek olan XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresinin ana teması
"Glokal Krizler Çağında Eğitim Araştırmaları: Göç, Çeşitlilik ve Bütünleşme" olarak belirlenmiştir. Onüçüncüsünü düzenleyecek olduğumuz kongremiz Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği, Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği, Uluslararası Eğitimciler Birliği ve Uluslararası Nitel Araştırmalar Birliği desteği ile gerçekleştirilecektir.

 
XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, aşağıda belirtilen programlar çerçevesinde yapılan araştırmaları içerecektir.

 
- AB Eğitim Programları

- Çevre Eğitimi

- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

- Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi

- Değerler ve Sevgi Eğitimi

- Din Eğitimi

- Eğitim Felsefesi

- Eğitim Politikaları

- Eğitim Programları ve Öğretim

- Eğitim Psikolojisi

- Eğitim Sosyolojisi

- Eğitim Tarihi

- Eğitim Teknolojisi

- Eğitim Yönetimi

- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

- Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

- Fen Bilimleri Eğitimi

- Güzel Sanatlar Eğitimi

- Halk Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme

- İlköğretim

- Matematik Eğitimi

- Mesleki ve Teknik Eğitim

- Mühendislik Eğitimi

- Okul Öncesi Eğitimi

- Öğretmen Yetiştirme

- Özel Eğitim

- Sağlık Eğitimi

- Sosyal Bilimler Eğitimi

- Spor Bilimleri Eğitimi

- Türkçe Eğitimi

- Türkçe Konuşan Cumhuriyetlerin Eğitim Programları

- Yabancı Diller Eğitimi

- Yükseköğretim

 
Kongremize katılım ve katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 

 
 
21. Yüzyılın Genç Eğitimcileri Ödülü
Bu yıl ikincisi verilecek olan bu ödülü alan genç araştırmacı beş yıl boyunca EAB’nin düzenleyeceği kongrelere ücret ödemeden katılabilecektir. Ayrıca ömür boyu ücretsiz Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği Üyeliği kazanacaktır. İkinci ve üçüncü olan araştırmacılar ise sırayla üç ve bir yıl boyunca EAB’nin düzenleyeceği kongrelere ücret ödemeden katılabilecektir. Bunların yanında diğer ödüllerde kongre günü kendilerine takdim edilecektir. 
Bu ödüle başvuru şartları aşağıdaki gibidir:
1. Son 3 yıl içerisinde yüksek lisans veya doktora derecesini alanlardan,
2. Danışman hocası veya danışma kurulundan  en az bir akademisyen tarafından yazılmış, yazılan tezin veya yapılan akademik çalışmanın Türkiye’de veya Dünya’da literatüre nasıl bir katkı yaptığını anlatan ıslak imzalı mektubu secretary(at)eab(dot)org(dot)tr adresine pdf olarak göndermiş olanlar arasından düzenleme kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonucu ilk 3’e giren araştırmacılar kongre açılış programında ilan edilip ödülleri kendilerine takdim edilecektir.
 

  
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Personelin Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapan personelin mesleki becerilerini geliştirmeleri, alan bilgisi ve mesleki gelişimlerini artırmaları, alanlarındaki yeni gelişmeleri yakından takip etmeleri için ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımlarına yönelik hazırlanan ve ekte sunulan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Personelin Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi" için tıklayınız…