Kayıt Bilgileri

- Kongre sistemine gönderilen bildiriler en az iki hakeme gönderilir.
-
Kabul edilecek olan bildiri ile ilgili nihai karar hakem çoğunluğunun görüşü de dikkate alınarak verilir.
- Değerlendirmeye gönderilen bildirlerde yazar(lar)ın ve hakemlerin isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur .

- Bir araştırmacı, birden fazla bildiri ile başvuru yapması durumunda sadece bir kongre kayıt ücreti ödeyecektir. (Bir kayıt ücreti ile en fazla 2 bildiri sunumu yapılabilir.)

* Kayıt ücretini yatırmayan araştırmacıların bildirileri kabul edilmiş olsada kongre imkanlarından yararlanamazlar. 

 

        Ücret İadesi;

  • 15 Mart 2020 tarihine kadar katılımın iptal edilmesi durumunda ücret iadesi yapılacak, bu tarih geçirildiği taktirde her hangi bir iade söz konusu olmayacaktır. 
  • Kongreye katılmayan veya ilgili tarihe kadar iptal ettirmeyen katılımcılar hak iddia edemezler.

Kayıt ücreti**

Akademisyen

Öğrenci*

450 TL

375 TL

Dinleyici kayıt ücreti 150 TL dir.

* Öğrenci kaydı yaptıran katılımcılarımızın kongre kayıt masalarında öğrenci belgelerini ibraz etmeleri  gerekmektedir.
** Kayıt ücreti; bildiri sunumu, kongre materyalleri, kongre süresince düzenlenecek olan kokteyl ve yemekler için ödenmektedir.

 

Kongre Kayıt Ücreti için Banka Hesap Numaralarımız

 

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Çanakkale Şubesi TL hesabı:

İBAN:                TR270020600188011027940001
Banka Kodu:      206 (Turkey)
Şube Kodu:        188
Hesap No:          1102794-1

Hesap Sahibi: Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği


Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Çanakkale Şubesi EURO hesabı:

İBAN:                  TR430020600188011027940101
Banka Kodu:        206 (Turkey)
Şube Kodu :         188
Hesap No :           1102794-101
BIC (Swift) kodu:  AFKBTRISXXX

Hesap Sahibi: Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği

Banka BIC (Swift) kodları 11 haneden oluşmaktadır. Türkiye Finans'ın BIC (Swift) kodu AFKBTRISXXX'dir. İlk 8 karakterin girişini yapmak zorunludur. XXX olarak belirtilen son üç karakter otomatik olarak tamamlanmaktadır.