BİLDİRİ YAZIM KURALLARI (TAM METİN İÇİN GEÇERLİDİR)
 
Bildiri Tam Metin Şablonu (TÜRKÇE)
 
Kongre kitabında sunulacak olan bildiriler, ekler dahil 15 sayfayı aşmamalıdır.
 
(Başlığı Yazınız, Times New Roman, 14 Pt, Koyu, Ortalanmış)
 
Yazar(lar) (açık adları ve soyadları, Times New Roman, 12 Pt, normal, ortalanmış)
Adres (Times New Roman, 11 Pt, ortalanmış, italik, farklı adresler üst simgeler (a, b, ...) ile açıkça belirtilmelidir)
E-posta adresi (Times New Roman, 10 Pt, italik, ortalanmış)
 
Örnek adres: aÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ÇANAKKALE
….@....
 
ÖZET
 
          Özet metin (iki yana dayalı, tek satır aralığı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Özet metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Özet metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Özet metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Özet metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Özet metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir).
 
          Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler, Anahtar Kelimeler, Anahtar Kelimeler,
 
ABSTRACT
 
          Abstract metin (iki yana dayalı, tek satır aralığı , Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Abstract metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Abstract metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Abstract metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Abstract metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir).
 
          Keyword: Keyword, keyword, keyword, keyword, keyword, keyword.
 
1. GİRİŞ
 
          İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm), giriş, gelişme, sonuç ve tartışmalar ile kaynak numaralarını içermelidir. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm), giriş, gelişme, sonuç ve tartışmalar ile kaynak numaralarını içermelidir. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm), giriş, gelişme, sonuç ve tartışmalar ile kaynak numaralarını içermelidir. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm), giriş, gelişme, sonuç ve tartışmalar ile kaynak numaralarını içermelidir.
 
          1.1. Problem Durumu
 
          İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm) olarak yazılmalıdır. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm) olarak yazılmalıdır. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm) olarak yazılmalıdır. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm) olarak yazılmalıdır. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm) olarak yazılmalıdır.
 
KAYNAKLAR
 
(Apa Stiline Uygun Olarak Yazılmalıdır)
 
Akyüz, Y. (1982). Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1982’ye), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Ankara.
 
Arseven, A. (1994). Alan Araştırma Yöntemi İlkeler-Teknikler-Örnekler, Tekışık Matbaası, Ankara.