CONGRESS PROCEEDING

 

The Template of Ful Text (ENGLISH)
(Title, Times New Roman, 14 Pt, Bold, Center)

 
Papers to be printed in the  conference proceedings book must not exceed 15 pages including the references and appendices.
 
(Başlığı Yazınız, Times New Roman, 14 Pt, Koyu, Ortalanmış)
 
Author(s) (Name and Surname, Times New Roman, 12 Pt, normal, center)
Address (Times New Roman, 11 Pt, center, italic, different address point out by
superscript (a, b, ...))
E-mail address(Times New Roman, 10 Pt, italic, center)
 
Sample Address: aÇanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education, Department of Educational Science, ÇANAKKALE
….@....
 
ABSTRACT
 
          Abstract (justify, Times New Roman, 11 pt, indent, includes introduction, advance and conclusions). Abstract (justify, Times New Roman, 11 pt, indent, includes introduction, advance and conclusions). Abstract (justify, Times New Roman, 11 pt, indent, includes introduction, advance and conclusions). Abstract (justify, Times New Roman, 11 pt, indent, includes introduction, advance and conclusions). Abstract (justify, Times New Roman, 11 pt, indent, includes introduction, advance and conclusions). Abstract (justify, Times New Roman, 11 pt, indent, includes introduction, advance and conclusions). Abstract (justify, Times New Roman, 11 pt, indent, includes introduction, advance and conclusions). Abstract (justify, Times New Roman, 11 pt, indent, includes introduction, advance and conclusions). Abstract (justify, Times New Roman, 11 pt, indent, includes introduction, advance and conclusions). Abstract (justify, Times New Roman, 11 pt, indent, includes introduction, advance and conclusions).
 
          Keyword: Keyword, keyword, keyword, keyword, keyword, keyword.
 
1. INTRODUCTION
 
          Justify, Times New Roman, 11 pt, indent, includes introduction, advance and conclusions.Justify, Times New Roman, 11 pt, indent, includes introduction, advance and conclusions.Justify, Times New Roman, 11 pt, indent, includes introduction, advance and conclusions.Justify, Times New Roman, 11 pt, indent, includes introduction, advance and conclusions.Justify, Times New Roman, 11 pt, indent, includes introduction, advance and conclusions.Justify, Times New Roman, 11 pt, indent, includes introduction, advance and conclusions.Justify, Times New Roman, 11 pt, indent, includes introduction, advance and conclusions.Justify, Times New Roman, 11 pt, indent, includes introduction, advance and conclusions.Justify, Times New Roman, 11 pt, indent, includes introduction, advance and conclusions.
 
          1.1. Problem Status
 
          İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm) olarak yazılmalıdır. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm) olarak yazılmalıdır. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm) olarak yazılmalıdır. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm) olarak yazılmalıdır. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm) olarak yazılmalıdır.
 
REFERENCES
 
Akyüz, Y. (1982). Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1982’ye), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Ankara.
 
Arseven, A. (1994). Alan Araştırma Yöntemi İlkeler-Teknikler-Örnekler, Tekışık Matbaası, Ankara.