Kayıt Bilgileri

- Kongre sistemine gönderilen bildiriler en az iki hakeme gönderilir.
- Kabul edilecek olan bildiri ile ilgili nihai karar hakem çoğunluğunun görüşü de dikkate alınarak verilir.
- Değerlendirmeye gönderilen bildirlerde yazar(lar)ın ve hakemlerin isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur .
- Bir araştırmacı, birden fazla bildiri ile başvuru yapması durumunda sadece bir kongre kayıt ücreti ödeyecektir.
(Bir kayıt ücreti ile en fazla 2 bildiri sunumu yapılabilir.)
* Kayıt ücretini yatırmayan araştırmacıların bildirileri kabul edilmiş olsada kongre kapsamında yer alamayacaktır.

        Ücret İadesi;

  • 07 Ekim 2021 tarihine kadar katılımın iptal edilmesi durumunda ücret iadesi yapılacak, bu tarih geçirildiği taktirde her hangi bir iade söz konusu olmayacaktır.
  • Kayıt ücretini yatırıp kongreye katılmayan veya belirtilen tarihe kadar katılımını iptal ettirmeyen katılımcılar hak iddia edemezler.

Kayıt Ücretleri** Akademisyen Normal Katılım Öğrenci Normal Katılım*
450 TL 375 TL
Akademisyen Online Katılım Öğrenci Online Katılım
225 TL 175 TL
Dinleyici Normal Katılım Ücreti 150 TL Online Katılım Ücreti 75 TL dir.

* Öğrenci kaydı yaptıran katılımcılarımızın kongre kayıt masalarında öğrenci belgelerini ibraz etmeleri  gerekmektedir.
** Kayıt ücreti; bildiri sunumu, kongre materyalleri, kongre süresince düzenlenecek olan kokteyl ve yemekler için ödenmektedir.
 

Kongre Kayıt Ücreti için Banka Hesap Numaralarımız

 

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Çanakkale Şubesi TL hesabı:
Hesap Sahibi: Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği

IBAN:                TR270020600188011027940001<

Banka Kodu:      206 (Turkey)
Şube Kodu:        188
Hesap No:          1102794-1


Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Çanakkale Şubesi EURO hesabı:
Hesap Sahibi: Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği

IBAN:                  TR430020600188011027940101

Banka Kodu:        206 (Turkey)
Şube Kodu :         188
Hesap No :           1102794-101
BIC (Swift) kodu:  AFKBTRISXXX

 

Banka BIC (Swift) kodları 11 haneden oluşmaktadır. Türkiye Finans'ın BIC (Swift) kodu AFKBTRISXXX'dir. İlk 8 karakterin girişini yapmak zorunludur. XXX olarak belirtilen son üç karakter otomatik olarak tamamlanmaktadır.