DUYURULAR
 
Kongre Erken Kayıt Tarihimiz 15 Nisan 2014 Salı gününe kadar uzatılmıştır.
 

 
- Kongre değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Katılımcılarımız sistemimiz üzerinden yazar girişi yaparak değerlendirme sonuçlarına erişebilirler. Yazar giriş ekranına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

http://congress.eab.org.tr/mvc/author/login/
 

 
Değerli Eğitim Araştırmacıları;
 
5 - 8 Haziran 2014 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesinde düzenlenecek olan VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresinin ana teması "Eğitimde Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik: Küresel Baskılar ve Yerel Gerçeklikler", yerel teması ise "Eğitim Fakültelerinin ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinin Geleceği" olarak belirlenmiştir. Altıncısını düzenleyecek olduğumuz ve Anraka'da gerçekleşecek kongremiz Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği, Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği, Uluslararası Eğitimciler Birliği, University of Laquila ve Uluslararası Nitel Araştırmalar Birliği desteği ile gerçekleştirilecektir.
 
VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, aşağıda belirtilen programlar çerçevesinde yapılan araştırmaları içerecektir.
 
- AB Eğitim Programları
- Çevre Eğitimi
- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
- Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi
- Din Eğitimi
- Eğitim Felsefesi
- Eğitim Politikaları
- Eğitim Programları ve Öğretim
- Eğitim Psikolojisi
- Eğitim Sosyolojisi
- Eğitim Tarihi
- Eğitim Teknolojisi
- Eğitim Yönetimi
- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
- Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
- Fen Bilimleri Eğitimi
- Güzel Sanatlar Eğitimi
- Halk Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme
- İlköğretim
- Matematik Eğitimi
- Mesleki ve Teknik Eğitim
- Mühendislik Eğitimi
- Okul Öncesi Eğitimi
- Öğretmen Yetiştirme
- Özel Eğitim
- Sağlık Eğitimi
- Sevgi Eğitimi 
- Sosyal Bilimler Eğitimi
- Spor Bilimleri Eğitimi
- Türkçe Eğitimi
- Türkçe Konuşan Cumhuriyetlerin Eğitim Programları
- Yabancı Diller Eğitimi
- Yükseköğretim
 
Kongremize katılım ve katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.