Bildiri Gönder

Bildiri Gönderimi için kaldı!

Bildiri toplama süreci online olarak gerçekleştirilmektedir.

Kongreye Davet

 
Kongre Tam Metin Kıtabına Erişmek İçin Tıklayınız.
 

 
Katılımcılarımızın dikkatine Tam Metin yükleme için son tarih 30/11/2023 tarihidir.
Tam metinlerinizi bildiri sistemine giriş yaparak sistemdeki özetinizi tıklamanız ve açılan sayfada sağ taraftaki bildiri dosyaları menüsünden yükleyebilirsiniz.
 

 
Kongre özet kitabına erişmek için tıklayınız.
 
 

 

Değerli Eğitim Araştırmacıları; 

XVI. Eğitim Araştırmaları Kongresi "2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği" kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. Ayrıca, katılımcılarımız kongremize katılmak için 2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı kapsamında destek başvurusunda bulunabilirler.

 

 
 

Değerli Eğitim Araştırmacıları; 

26-29 Ekim 2023 tarihlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek olan XVI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresinin ana teması "Eğitimde Geleceğe Hazırlanmak: Araştırma, Yenilik ve Dönüşüm" olarak belirlenmiştir. Onaltıncısını düzenleyecek olduğumuz kongremiz Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği, Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği, Uluslararası Eğitimciler Birliği ve Uluslararası Nitel Araştırmalar Birliği desteği ile gerçekleştirilecektir.

XVI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, aşağıda belirtilen programlar çerçevesinde yapılan araştırmaları içerecektir.

- AB Eğitim Programları
- Çevre Eğitimi
- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
- Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi
- Karakter, Değerler ve Sevgi Eğitimi
- Din Eğitimi
- Eğitim Felsefesi
- Eğitim Politikaları
- Eğitim Programları ve Öğretim
- Eğitim Psikolojisi
- Eğitim Sosyolojisi
- Eğitim Tarihi
- Eğitim Teknolojisi
- Eğitim Yönetimi
- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
- Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
- Fen Bilimleri Eğitimi
- Güzel Sanatlar Eğitimi
- Halk Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme
- İlköğretim
- Matematik Eğitimi
- Mesleki ve Teknik Eğitim
- Mühendislik Eğitimi
- Okul Öncesi Eğitimi
- Öğretmen Yetiştirme
- Özel Eğitim
- Sağlık Eğitimi
- Sosyal Bilimler Eğitimi
- Spor Bilimleri Eğitimi
- Türkçe Eğitimi
- Türkçe Konuşan Cumhuriyetlerin Eğitim Programları
- Yabancı Diller Eğitimi
- Yükseköğretim
 
Kongremize katılım ve katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Önemli Tarihler

Bildiri Gönderim Son Tarihi

20 Ağustos 2023 tarihi 23:59'a kadar bildiri gönderimi yapabilirsiniz.

Sonuç Açıklama Tarihi

25 Ağustos 2023 tarihinde bildiri sonuçları toplu olarak açıklanacaktır.

Kongre Tarihi

Kongremiz 26-29 Ekim 2023 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecektir.